امانت بین کتابخانه ای

ایجاد شده در ۵ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۶:۵۶:۰۰ بعد از ظهر

بر اساس توافق ایجاد شده فیمابین دانشگاه علوم پزشکی گناباد و نهاد کتابخانه های عمومی، کتابخانه آستان قدس رضوی(امام رضا(ع)، کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی و کتابخانه دانشگاه آموزش عالی کاربران کتابخانه های مذکور می توانند ازخدمات امانت منابع اطلاعاتی کتابخانه مرکزی و کتابخانه های تابعه دانشگاه استفاده نمایند.

قوانین امانت:

  • کاربران کتابخانه های تحت قرارداد ملزم به ارایه معرفی نامه رسمی از کتابخانه مبدا هستند
  • اطلاعات کاربران در کتابخانه مرکزی و کتابخانه های تابعه ثبت می گردد
  • کاربران ملزم به رعایت قوانین امانت کتابخانه مرکزی و کتابخانه های تابعه دانشگاه می باشند.
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس