ساعت کاری کتابخانه

ایجاد شده در ۱ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۴۴:۲۸ قبل از ظهر
 
بخش روز ساعت
 اداری شنبه تا چهارشنبه 7:30 الی 15:00 
 گردش کتاب شنبه تا چهارشنبه 7:30 الی 20:00 
سالن های مطالعه شنبه تا چهارشنبه 7:30 الی 20:00 
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس