پرسنل کتابخانه دانشکده بهداشت

ایجاد شده در ۹ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۰۲:۲۲:۳۷ بعد از ظهر
 
نام و نام خانوادگی: راحله محرابی
سمت:  مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی
تحصیلات: دکترای تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
ایمیل: mehrabi.r@gmu.ac.ir
آدرس: خراسان رضوی- گناباد- حاشیه جاده آسیایی-  معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی
شماره تماس:051-57225027 داخلی 8160

نام و نام خانوادگی: فاطمه دولتی
سمت: مدیر کتابخانه دانشکده بهداشت
تحصیلات: کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
ایمیل: dolati.f@gmu.ac.ir
آدرس:خراسان رضوی- گناباد- حاشیه جاده آسیایی-  معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی- کتابخانه دانشکده بهداشت
شماره تماس:051-57225027 داخلی 8202

نام و نام خانوادگی:سمیه پاک نژاد
سمت: ; کارشناس هماهنگی توانمندسازی و کارگاه های کتابخانه / کارشناس علم سنجی
تحصیلات: کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
آدرس:خراسان رضوی- گناباد- حاشیه جاده آسیایی-  معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی- کتابخانه دانشکده بهداشت
شماره تماس:051-57225027 داخلی 8202

نام و نام خانوادگی:مرضیه فیض ربانی
سمت: کتابدار بخش امانت / کارشناس آماده سازی منابع
تحصیلات: فوق دیپلم مدارک پزشکی
آدرس:خراسان رضوی- گناباد- حاشیه جاده آسیایی-  معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی- کتابخانه دانشکده بهداشت
شماره تماس:051-57225027 داخلی 8202

نام و نام خانوادگی:اسما اسکندری
سمت: ; کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
تحصیلات: کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
آدرس:خراسان رضوی- گناباد- حاشیه جاده آسیایی-  معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی- کتابخانه دانشکده بهداشت
شماره تماس:051-57225027 داخلی 8202

 

 

 

 

    


نام و نام خانوادگی:حسن کرامتی
سمت: کتابدار مرجع
تحصیلات: لیسانس مدیریت بازرگانی
آدرس:خراسان رضوی- گناباد- حاشیه جاده آسیایی-  معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی- کتابخانه دانشکده بهداشت
شماره تماس:051-57225027 داخلی 8202
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس