پرسنل کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

ایجاد شده در ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۲۰:۲۸ قبل از ظهر
نام و نام خانوادگی:     راحله محرابی
سمت:   مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی
تحصیلات:   دکترای تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
ایمیل: mehrabi.r@gmu.ac.ir
آدرس:  خراسان رضوی- گناباد- حاشیه جاده آسیایی-  معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی- کتابخانه مرکزی
شماره تماس:     051-57225027 داخلی 8160

نام و نام خانوادگی: فاطمه دولتی
سمت:   مدیر اجرایی کتابخانه مرکزی و کتابخانه های تابعه / کارشناس مشاوره اطلاعاتی و اطلاع رسانی پزشکی
تحصیلات:  کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
ایمیل: dolati.f@gmu.ac.ir
آدرس: خراسان رضوی- گناباد- حاشیه جاده آسیایی-  معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی- کتابخانه مرکزی
شماره تماس:      051-57225027 داخلی 8168

نام و نام خانوادگی: اسما اسکندری
سمت:   کتابدار
تحصیلات:  کارشناسی کتابداری پزشکی
آدرس: خراسان رضوی- گناباد- حاشیه جاده آسیایی-  معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی- کتابخانه مرکزی
شماره تماس:      051-57225027 داخلی 8168

نام و نام خانوادگی: سمیه پاک نژاد
سمت:کارشناس هماهنگی توانمندسازی و کارگاه های کتابخانه مرکزی / کارشناس علم سنجی
تحصیلات:    کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
آدرس: خراسان رضوی- گناباد- حاشیه جاده آسیایی-  معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی- کتابخانه مرکزی
شماره تماس:      051-57225027 داخلی 8163

نام و نام خانوادگی:مرضیه فیض ربانی
سمت:    کتابدار بخش امانت / کارشناس آماده سازی منابع
تحصیلات:   فوق دیپلم مدارک پزشکی
آدرس: خراسان رضوی- گناباد- حاشیه جاده آسیایی-  معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی- کتابخانه مرکزی
شماره تماس:    051-57225027 داخلی 8394

نام و نام خانوادگی:فاطمه زنگوئی
سمت:کارشناس فهرست نویسی منابع/ کتابدار کتابخانه بیمارستان/ کارشناس ترجمان دانش
تحصیلات:    کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت
آدرس:خراسان رضوی- گناباد- حاشیه جاده آسیایی-  معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی- کتابخانه مرکزی
شماره تماس:     051-57225027 داخلی 8168

نام و نام خانوادگی: نعیمه احتشامی فر
سمت   :  کارشناس فهرست نویسی منابع 
تحصیلات   : کارشناس   بهداشت محیط
آدرس:خراسان رضوی- گناباد- حاشیه جاده آسیایی-  معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی- کتابخانه مرکزی
شماره تماس:     051-57225027 داخلی 8394

نام و نام خانوادگی:فاطمه پهلوانی
سمت:    کارشناس آماده سازی منابع
تحصیلات:    کارشناس   بهداشت محیط
آدرس:خراسان رضوی- گناباد- حاشیه جاده آسیایی-  معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی- کتابخانه مرکزی
شماره تماس:     051-57225027 داخلی 8394

نام و نام خانوادگی:ندا نقوی
سمت:    کارشناس فناوری اطلاعات / کارشناس سامانه پژوهشیار
تحصیلات:  کارشناس    مهندسی کامپیوتر
ایمیل: naghavi.n@gmu.ac.ir
آدرس: خراسان رضوی- گناباد- حاشیه جاده آسیایی-  معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی- کتابخانه مرکزی
شماره تماس:    051-57225027 داخلی 8375

نام و نام خانوادگی:علیرضا خاکپور
سمت:   کمک کتابدار بخش امانت
تحصیلات : فوق دیپلم مدیریت امور اداری
آدرس:خراسان رضوی- گناباد- حاشیه جاده آسیایی-  معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی- کتابخانه مرکزی
شماره تماس:    051-57225027 داخلی8161

نام و نام خانوادگی:حسن کرامتی
سمت:    کمک کتابدار دانشکده بهداشت
تحصیلات:    لیسانس مدیریت بازرگانی
آدرس:خراسان رضوی- گناباد- حاشیه جاده آسیایی-  معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی- کتابخانه دانشکده بهداشت
شماره تماس:     051-57225027 داخلی 8161

نام و نام خانوادگی:محمود دهقان
سمت:    کتابدار کتابخانه بیمارستان
تحصیلات:    کارشناس پرستاری
آدرس:  خراسان رضوی- گناباد- بلوار پرستار- بیمارستان علامه بهلول گنابادی- کتابخانه
شماره تماس:      051-57236833 داخلی 1456

 
 
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس