هوشمندسازی کتابخانه

ایجاد شده در ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۱۸:۱۲ قبل از ظهر

مديريت اطلاع رساني پزشكي و منابع علمي دانشگاه در راستاي هوشمند سازي كتابخانه مركزي و كتابخانه هاي تابعه اقدام به خريد و ارتقاي نرم افزار كتابخانه اي از نسخه قديمي   Digilibنسخه  3345 به آخرين نسخه به روز نرم افزار آذرسا 5 متعلق به شركت پارس آذرخش نموده است. در حال حاضر اين نسخه نرم افزار در حال نصب و آموزش به كاركنان واحدهاي مختلف كتابخانه است و در آينده نزديك كتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشكي گناباد از خدمات هوشمند سازي نظير استفاده از ميز امانت خودكار، تكنولوژي RFID و ساير خدمات هوشمندسازي مرسوم در كتابخانه ها بهره خواهد برد. 

 

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس