راهنمای بانک های اطلاعاتی

انتشار محتوا: ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۰۱:۱۱ قبل از ظهر

راهنمای استفاده از بانک های اطلاعاتی

پایگاههای اطلاعاتی و منابع الکترونیک دانشگاه به چند گروه تقسیم می شوند:


·     دسترسی رایگان:
 
·         سایتهای مفید لاتین و فارسی 

·         کتابخانه دیجیتال دانشگاه

·         بانک اطلاعات کتابشناختی کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی گناباد

·    دسترسی اشتراکی:

با پرداخت هزینه اشتراک برای یک دوره زمانی و دسترسی عمدتاً IP Base بوده و فقط از طریق شناسایی IP مجاز دانشگاه استفاده از منابع فراهم می شود:

·         بانکهای اطلاعاتی اشتراکی

·         کتابخانه دیجیتال پزشکی ایران

·         سامانه تامین مدرک (Document Delivery)

·     دسترسی از طریق شبکه محلی:

منابع یا سرویسهایی که برروی شبکه محلی دانشگاه بارگذاری شده اند و دسترسی به آنها نیازمند اتصال به شبکه محلی و استفاده از شناسه کاربری و رمز عبور این شبکه می باشد:

·     کتابخانه دیجیتال دانشگاه

·     بانک اطلاعات کتابشناختی کتابخانه های دانشگاه

·     سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه

کاربران دانشگاه علوم پزشکی گناباد از چند روش می توانند به پایگاههای اطلاعاتی و منابع الکترونیک دانشگاه دسترسی داشته باشند:

» کاربران شبکه محلی دانشگاه

کلیه کاربران شبکه محلی دانشگاه از قبیل کاربران پردیس، بیمارستانها، شبکه ها و مراکز بهداشتی و درمانی تحت پوشش، از طریق پایانه های متصل به شبکه محلی دانشگاه به تمامی بانکهای اطلاعاتی و منابع الکترونیک و منابع موجود در شبکه محلی دانشگاه دسترسی دارند.

 » کاربران با دسترسی Wire Less

 کاربرانی که از شبکه بی سیم دانشگاه استفاده می نمایند به کلیه پایگاههای اطلاعاتی و منابع الکترونیک دانشگاه دسترسی دارند.

کلیه اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه که به شبکه محلی دانشگاه دسترسی نداشته و از طریق خطوط اینترنت پر سرعت و یا از طریق شرکتهای فراهم کننده خدمات اینترنتی مایلند از پایگاههای اطلاعاتی و منابع الکترونیک دانشگاه استفاده نمایند امکان دسترسی به منابع از دو طریق برای آنها فراهم شده است:

» دسترسی به صورت Off Campus

1. ثبت نام در پورتال کتابخانه دیجیتال دانشگاه:کلیه کاربران می توانند پس از ثبت نام در پورتال کتابخانه دیجیتال دانشگاه و تایید شناسه کاربری و رمز عبور از منابع اطلاعاتی موجود در آن استفاده نمایند.

2. دسترسی به صورت VPN: افرادی که از خطوط پرسرعت یا از خدمات سایر فراهم کنندگان اینترنت استفاده می کنند  می توانند با نصب نرم افزار VPN دانشگاه، پس از اتصال به شبکه اینترنت با استفاده از VPN و شناسه کاربری و رمزعبور دانشگاه به پایگاههای اطلاعاتی و منابع الکترونیکی داخلی و خارجی و منابع موجود در شبکه محلی دانشگاه دسترسی داشته باشند.

راهنمای بانک های اطلاعاتی
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس