کتابخانه مرکزی
کتابخانه دیجیتال
پژوهشیار
انتشارات
علم سنجی
ترجمان دانش

خبـر ویـژه: سایر محتوا ...
27 January 2024 02:05:46 PM

معاونت تحقیقات و فناوری با همکاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش داننشگاه علوم پزشکی زاهدان برگزار می کند.

جدیدترین مطالب/اخبار: سایر محتوا ...
بازدید دانش آموزان متوسطه اول شهرستان بجستان از واحد اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی
Monday 26 th February 2024
کارگاه آنلاین اصول و مبانی ترجمان دانش و تدوین خلاصه سیاستی در نظام سلامت
Saturday 27 th January 2024
کارگاه " آشنایی با منابع اطلاعاتی و شیوه جستجو علمی" برگزار گردید.
Tuesday 26 th December 2023
وبینار "طرح هاي پژوهشي اثر بخش و ترجمان دانش" برگزار گردید.
Monday 25 th December 2023
بازدید دانش آموزان متوسطه اول شهرستان بجستان از واحد اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی
Monday 25 th December 2023
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس