کتابخانه مرکزی
کتابخانه دیجیتال
پژوهشیار
انتشارات
علم سنجی
ترجمان دانش

خبـر ویـژه: سایر محتوا ...
1 November 2023 10:33:48 AM

قابل توجه دانشجویان محترم

جدیدترین مطالب/اخبار: سایر محتوا ...
اطلاعیه شماره 9: تغییر ساعت کاری کتابخانه مرکزی
Sunday 26 th November 2023
اطلاعیه شماره 8: دسترسی به پایگاه اطلاعاتیUp To Date, Web Of Science برقرار گردید.
Sunday 26 th November 2023
اطلاعیه شماره 7: دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی Scopus, Embase, ClinicalKey برقرار گردید.
Sunday 26 th November 2023
بازدید اعضای بورد پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از کتابخانه مرکزی
Tuesday 21 st November 2023
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس