کتابخانه مرکزی
کتابخانه دیجیتال
پژوهشیار
انتشارات
علم سنجی
ترجمان دانش

خبـر ویـژه: سایر محتوا ...
12 September 2023 12:59:35 PM

هفتمین همایش ملی کتابداران و اطلاع رسانان سلامت و همایش علمی مدیریت اطلاع رسانی پزشکی 

جدیدترین مطالب/اخبار: سایر محتوا ...
هفتمین همایش ملی کتابداران و اطلاع رسانان سلامت و همایش علمی مدیریت اطلاع رسانی پزشکی برگزار می گردد.
Tuesday 12 th September 2023
وبينار پژوهشي "آشنايي با سامانه پژوهشيار" برگزار گردید.
Saturday 19 th August 2023
بازدید اعضای بورد تغذیه و صنایع غذایی وزارت بهداشت از کتابخانه مرکزی
Tuesday 1 st August 2023
ارزیابی بیرونی اعتباربخشی موسسه‌ای دانشگاه توسط ارزیابان اعتباربخشی وزارت
Tuesday 1 st August 2023
بازدید اعضای بورد سلامت سالمندی وزارت بهداشت از کتابخانه مرکزی
Tuesday 1 st August 2023
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس