راهنمای استفاده از بانک های اطلاعاتی

ایجاد شده در ۱ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۴۲:۵۸ بعد از ظهر

پایگاههای اطلاعاتی و منابع الکترونیک دانشگاه به چند گروه تقسیم می شوند:

· دسترسی رایگان:

. کتابخانه الکترونیک دانشگاه

. پایگاه های اطلاعاتی غیر اشتراکی فارسی

. پایگاه های اطلاعاتی غیر اشتراکی لاتین


· دسترسی اشتراکی:
با پرداخت هزینه اشتراک برای یک دوره زمانی و دسترسی عمدتاً IP Base بوده و فقط از طریق شناسایی IP مجاز دانشگاه استفاده از منابع فراهم می شود:


· بانکهای اطلاعاتی اشتراکی

· دسترسی از طریق شبکه محلی:
منابع یا سرویسهایی که برروی شبکه محلی دانشگاه بارگذاری شده اند و دسترسی به آنها نیازمند اتصال به شبکه محلی و استفاده از شناسه کاربری و رمز عبور این شبکه می باشد:
· کتابخانه دیجیتال دانشگاه
· سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه

 

کاربران دانشگاه علوم پزشکی گناباد از چند روش می توانند به پایگاههای اطلاعاتی و منابع الکترونیک دانشگاه دسترسی داشته باشند:
 

» کاربران شبکه محلی دانشگاه
کلیه کاربران شبکه محلی دانشگاه از قبیل کاربران پردیس، بیمارستانها، شبکه ها و مراکز بهداشتی و درمانی تحت پوشش، از طریق پایانه های متصل به شبکه محلی دانشگاه به تمامی بانکهای اطلاعاتی و منابع الکترونیک و منابع موجود در شبکه محلی دانشگاه دسترسی دارند.

» کاربران با دسترسی Wire Less

کاربرانی که از شبکه بی سیم دانشگاه استفاده می نمایند به کلیه پایگاههای اطلاعاتی و منابع الکترونیک دانشگاه دسترسی دارند.
کلیه اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه که به شبکه محلی دانشگاه دسترسی نداشته و از طریق خطوط اینترنت پر سرعت و یا از طریق شرکتهای فراهم کننده خدمات اینترنتی مایلند از پایگاههای اطلاعاتی و منابع الکترونیک دانشگاه استفاده نمایند امکان دسترسی به منابع از دو طریق برای آنها فراهم شده است


 دسترسی به صورت VPN:

افرادی که از خطوط پرسرعت یا از خدمات سایر فراهم کنندگان اینترنت استفاده می کنند می توانند با نصب نرم افزار VPN دانشگاه، پس از اتصال به شبکه اینترنت با استفاده ازVPN و شناسه کاربری و رمزعبور دانشگاه به پایگاههای اطلاعاتی و منابع الکترونیکی داخلی و خارجی و منابع موجود در شبکه محلی دانشگاه دسترسی داشته باشند.