کارگاه های برگزار شده در سال 1402

ایجاد شده در ۷ شهریور ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۳۷:۴۰ قبل از ظهر
عنوان کارگاه تاریخ برگزاری مدرس برنامه کارگاه گروه هدف شرکت کنندگان وضعیت برگزاری لینک خبر
دومین مدرسه هوش مصنوعی

1402/11/29

الی

1402/12/15

دکتر افشین شعیبی

دکتر میثم داستانی

  دانشجویان، پژوهشگران دانشجویان، پژوهشگران حضوری  
آشنایی با منابع اطلاعاتی و شیوه جستجوی علمی 1402/10/02 دکتر علیرضا عطاردی   اعضا هیئت علمی، پژوهشگران و دانشجویان لیست شرکت کنندگان حضوری لینک خبر
اولین مدرسه هوش مصنوعی

1402/10/02

الی

1402/10/05

دکتر افشین شعیبی

دکتر میثم داستانی

لینک دانلود دانشجویان، پژوهشگران دانشجویان، پژوهشگران حضوری لینک خبر
آشنایی با مدیریت اطلاع رسانی پزشکی ومنابع علمی دانشگاه 1402/08/13

خانم پاک نژاد

خانم نقوی

خانم زنگوئی

لینک دانلود

دانشجویان جدیدالورود

رشته پزشکی و کارشناسی تغذیه

لیست شرکت کنندگان حضوری لینک خبر
آشنایی با مدیریت اطلاع رسانی پزشکی ومنابع علمی دانشگاه 1402/08/08

خانم پاک نژاد

خانم نقوی

خانم زنگوئی

لینک دانلود

دانشجویان جدیدالورود

دانشکده بهداشت و رشته پرستاری

لیست شرکت کنندگان حضوری لینک خبر

آشنایی با مدیریت اطلاع رسانی پزشکی ومنابع علمی دانشگاه

1402/08/03

خانم پاک نژاد

خانم نقوی

خانم زنگوئی

لینک دانلود

دانشجویان جدیدالورود

دانشکده پیراپزشکی و کارشناسی مامایی

لیست شرکت کنندگان حضوری لینک خبر
توانمندسازی کتابداران کتابخانه 1402/7/16 مهندس محمدی - کتابداران کتابخانه مرکزی و اقماری کتابداران دانشگاه حضوری مجازی لینک خبر
هم اندیشی موانع و چالش های تولید علم 1402/7/14  دکتر راحله محرابی - اعضای هیئت علمی اعضا هیئت علمی دارای صفر و یک مقاله حضوری لینک خبر

آشنایی با سامانه پژوهشیار

و علم سنجی

1402/04/26

ندا نقوی

سمیه پاک نژاد

لینک دانلود

اعضا هیئت علمی و دانشجویان

پزوهشگران دانشگاه

  اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و دانشجویان حضوری مجازی   لینک خبر
  ترجمان دانش 1402/4/15

  دکتر راحله محرابی

فاطمه زنگوئی

لینک دانلود

کلیه کارشناسان معاونت تحقیقات و فناوری

رابطین پژوهشی سایر واحد های دانشگاه

کلیه کارشناسان معاو نت تحقیقات و فناوری

رابطین پژوهشی سایر واحد های دانشگاه

حضوری لینک خبر
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس